Archiwa kategorii: Okolicznościowe

Boże Narodzenie 2016

A Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami. I oglądaliśmy Jego chwałę…
(J 1, 14)

Ze świątecznymi życzeniami, abyśmy w tym szczególnym czasie na nowo i raz jeszcze zachwycili się miłością i wiernością Boga, który przychodzi do swojej własności, czyniąc nas radosną wonią Jego obecności i Dobrej Nowiny dla wszystkich, których spotkamy na naszych drogach!

Iwona Sułek
Redaktor Naczelny

Wielkanoc 2016

Drodzy Bywalcy naszego serwisu,

Wraz z całym zespołem redakcyjnym czasopisma „KeKaKo” i jego Naczelną, Iwoną Sułek, życzymy Wam, aby zmartwychwstały Chrystus, który jest źródłem nowego życia, zaspokoił to najgłębsze pragnienie, jakie każdy i każda z Was nosi w swoim sercu. Niech zwłaszcza w tych dniach wszystko inne zblednie wobec blasku zmartwychwstania!

Chrystus prawdziwie zmartwychwstał i my razem z Nim!

Wielkanocnie

Wielkanoc 2015

 

Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał.” (Łk 24,5b-6a)

W imieniu naszej Naczelnej, Iwony Sułek, oraz całego zespołu „KeKaKo” życzę Wam wszystkim, drodzy Czytelnicy, abyście w każdych okolicznościach życia składali Waszą nadzieję w Tym, który żyje i ożywia. Życzymy Wam również, aby wszyscy, których spotykacie, nabierali otuchy i doświadczali radości dzięki Waszemu świadectwu o Zmartwychwstałym.

Wesołych Świąt!

Gwiazdkowe KeKaKo czyli życzenia na Boże Narodzenie

Wesołych Świąt!

 

Nie jest dla nikogo tajemnicą, że aby Jezus mógł przyjść na świat, potrzebował, aby ktoś (w tym wypadku Jego Matka) uwierzył Bogu i zgodził się na zmianę w swoim życiu. A była to zmiana tyleż radykalna, co ryzykowna.

Jezus przyszedł, aby służyć, nie aby Mu służono i aby dać swoje życie na okup za wielu.

Wybierając się w „drogę powrotną” do Ojca,, założył wspólnotę misyjną, którą opieczętował Duchem Świętym, żeby była świadectwem w świecie.

Tak właśnie wygląda zbawcze KeKaKo i takie są nasze redakcyjne życzenia dla wszystkich Czytelników kekako.pl:

Życzymy Ci odwagi wiary, aby świat zobaczył w Tobie Jezusa. Życzymy Ci radości ze służenia tym darem, jaki otrzymałeś od Boga. A na koniec jeszcze tego Ci życzymy, żebyś był szczęśliwym, pociągającym i sympatycznym znakiem obecności Jezusa w świecie spragnionym miłości.

Wielkanoc

Drodzy Bywalcy serwisu Kekako.Pl!

Zmartwychwstanie Pana to przełom w historii świata i w mojej osobistej historii. Życzę Wam, żebyście codziennie na nowo spotykali Zmartwychwstałego i codziennie byli gotowi udawać się do Galilei. to jest miejsce, w którym spodobało się zamieszkać naszemu Panu, aby mieszkańcom cienistej krainy mroku zajaśniało światło.

Będziemy się starali, aby Kekako.Pl było dla Was źródłem kerygmatycznych informacji, żeby przyczyniało się do coraz większej jedności między ewangelizującymi wspólnotami i żeby naprawdę pobudzało Waszą kreatywność w odpowiadaniu na Jezusowe wezwanie do głoszenia Ewangelii.

Aby świat uwierzył!

 

Wesołych Świąt!

 

Życzenia noworoczne i urodzinowe

Tak wyglądało Camparmò w 1981 roku.
 
Wszystkim czytelnikom „KeKaKo” składamy serdeczne życzenia noworoczne. Szczególnie serdecznie pozdrawiamy braci i siostry ze wspólnoty Koinonia Jan Chrzciciel, dla których 1 stycznia jest rocznicą powstania wspólnoty. W tym roku to rocznica trzydziesta piąta.
1 stycznia 1979 r. w Bazylice w Loreto, w Świętym Domku, pierwsi bracia, którzy zamieszkali w Camparmò, małej osadzie w prowincji Vicenza na północy Włoch, wraz ze swoim założycielem, o. Ricardo Argañarazem, uczestniczyli w odprawianej przez niego mszy świętej. Po eucharystii spojrzenie o. Ricardo padło na znajdujący się tam łaciński napis: „Tutaj Słowo stało się Ciałem”. Będąc u początków powstania nowego dzieła, jakim miała się stać wspólnota z Camparmò, zarówno jej założyciel, jak i pierwsi bracia, oczekiwali znaku Bożego potwierdzenia dla dążeń i pragnień, które nosili w swoich sercach. „Czy to już, Panie?” – pytali. Czy rzeczywiście Bóg chce się nimi posłużyć dla wypełnienia Swoich planów? Pielgrzymka do Loreto i słowa wypisane w Świętym Domku, który był świadkiem Zwiastowania, stały się dla o. Ricardo i jego towarzyszy takim właśnie znakiem. Zrozumieli, że rozpoczyna się coś nowego. Co, tego jeszcze nie mogli wiedzieć. 
Grono kilkorga zapaleńców, gotowych poświęcić życie modlitwie, miało się z czasem przekonać, że Bóg oczekuje od nich czegoś znacznie więcej. Dziś Koinonia Jan Chrzciciel obecna jest na całym świecie. 200 braci i sióstr celibatariuszy i ponad 5000 świeckich członków wspólnoty żyjących na wszystkich kontynentach stara się pełnić misję głosu wołającego na pustyni. Przede wszystkim jednak usiłują być wspólnotą, która stara się świadczyć o Chrystusie Zmartwychwstałym, żyjącym współcześnie w świecie.
Świadectwo to dokonuje się zarówno przez posługę świeckich członków wspólnoty, jako ich osobista ewangelizacja, jak i dzięki kursom ewangelizacyjnym oraz działalności duszpasterskiej w parafiach prowadzonych przez Koinonię.
W roku jubileuszu życzymy więc wszystkim członkom i przyjaciołom Koinonii Jan Chrzciciel, aby ich posługa stała się jeszcze bardziej owocna i aby Pan, któremu służą, wypełniał swoje obietnice zarówno w życiu każdego z nich, jak i w życiu całej wspólnoty.