Dialog kerygmatyczny

To nie jest schemat do bezrefleksyjnego powtarzania! Nie koniecznie rozmowa przy okazji ewangelizacji musi przebiegać według tego, co znajdziesz poniżej. Okazuje się jednak (praktyka to potwierdza), że często, kiedy chcemy podzielić się naszym świadectwem i kerygmatem, wygląda to mniej-więcej tak:

Bóg kocha Ciebie! Dzisiaj! To dlaczego tego nie doświadczam? Bo jesteś grzesznikiem i potrzebujesz zbawienia. Gdzie je znaleźć? W Jezusie. On już umarł i zmartwychwstał dla Ciebie. I to wystarczy? Wystarczy, abyś uwierzył Jezusowi i nawrócił się do Niego. Ale jak sobie poradzić z tym nawróceniem? Jezus chce wypełnić Cię swoim Duchem, który uzdolni Cię do życia chrześcijańskiego. I to wszystko? Nie! Żebyś naprawdę mógł żyć z Jezusem, potrzebujesz braci i sióstr, którzy spotkali Go tak jak Ty,. Wejdź do chrześcijańskiej wspólnoty!