Dlaczego „KeKaKo”?

„Ke”, „Ka” i „Ko” to pierwsze sylaby wyrazów będących transkrypcją greckich słów „kerigma”, „karisma” i „koinonia”.

Kerigma” – po polsku kerygmat – to pierwsze przepowiadanie osoby Chrystusa: tego, który umarł, zmartwychwstał i zasiada po prawicy Ojca i który jest Panem, Zbawicielem i Mesjaszem.

Karisma” – po polsku „charyzmat” – to dar łaski, którego Bóg udziela temu, komu chce, dla jego własnego pożytku lub dla pożytku wspólnoty. Życie charyzmatyczne, to życie otwarte na Boże działanie, zależne od niego i skierowane ku dobru wspólnemu, dzięki posługom, związanym z określonym obdarowaniem.

Koinonia” – to po polsku „komunia” albo „wspólnota”. Taką wspólnotą jest Kościół, mistyczne ciało Chrystusa, którego członki są ze sobą powiązane więzią doskonałości czyli miłością (por. Kol 3,14). Aby ta więź stała się doświadczalna, Duch Święty, szczególnie po II Soborze Watykańskim, wzbudził w Kościele wiele ruchów i wspólnot, które czynią z Kościoła „wspólnotę wspólnot”.