Czasopismo

kekako_1_net

Najpierw była to czarno-biała, powielana na ksero gazetka pt. „Camparmò”, wydawana przez Koinonię w Camparmò. Z biegiem czasu gazetka zamieniła się w kolorowy kwartalnik, zatytułowany „KeKaKò”, ukazujący się we Włoszech. W końcu, nie bez delikatnej inspiracji ze strony braci i sióstr z Koinonii Jan Chrzciciel w Polsce oraz naszych przyjaciół spoza wspólnoty, powstał polski kwartalnik „KeKaKo – Kerigma Karisma Koinonia”, adresowany do członków i przyjaciół Koinonii Jan Chrzciciel. Dobrym duchem naszego pisma i osobą niezastąpioną w jego składaniu i przygotowywaniu do druku jest Łukasz Abramek, który należał do najwytrwalszych orędowników powstania polskiej wersji czasopisma. Dzięki Łukasz!