Projekt pastoralny

Od lewej: o Emiliano Tardif, o. Ricardo Argañaraz, Josæ Prado Flores (fot. archiwum SNE Koinonii Jan Chrzciciel)

Projekt pastoralny „KeKaKo” zrodził się dzięki współpracy Koinonii z pionierem szkół ewangelizacji, Josæ Prado Floresem i śp. o. Emiliano Tardifem, charyzmatycznym misjonarzem, najbardziej znanym z posługi charyzmatem uzdrawiania.
Doświadczenie współistnienia i wzajemnego uzupełniania się kerygmatycznej pasji Josæ Prado Floresa, pełnej pokory i mocy posługi o. Emiliano Tardifa oraz wspólnototwórczego zaangażowania założyciela Koinonii, o. Ricardo Argañaraza, zaowocowało rozpowszechnionym w całym Kościele projektem pastoralnym, zwanym „KeKaKo”, od pierwszych sylab transkrypcji greckich słów „kerigma”, „karisma”, „koinonia”.

Szczególnym wyrazem wspólnoty doświadczeń i posługi tych trzech osób stał się Kurs Ewangelizacja z Mocą, który poprowadzili oni wspólnie w ośrodku rekolekcyjnym „Mondo Migliore” w miejscowości Rocca di Papa pod Rzymem w lipcu 1994 r., podczas trwającej wówczas drugiej edycji Międzynarodowej Szkoły Nowej Ewangelizacji Koinonii Jan Chrzciciel.