O serwisie

Serwis www.kekako.pl chce być miejscem, gdzie można znaleźć wiadomości dotyczące rozmaitych inicjatyw ewangelizacji kerygmatycznej. Publikuje również aktualności z życia Koinonii Jan Chrzciciel, która jest wydawcą czasopisma i strony internetowej, a także teksty publikowane w czasopiśmie „KeKaKo – Kerigma Karisma Koinonia”.

Dlaczego ewangelizacja kerygmatyczna? – Ponieważ ewangelizacja to przede wszystkim przepowiadanie kerygmatyczne, prowadzące słuchaczy do podjęcia decyzji: „tak” lub „nie” dla zbawczej propozycji Chrystusa. W naszym serwisie będziemy więc skupiać się na wydarzeniach o takim właśnie charakterze.

Zarówno serwis internetowy, jak i czasopismo w wersji drukowanej, powstają dzięki pracy wolontariuszy. Nie są też źródłem korzyści materialnych dla ich właściciela, wspólnoty Koinonia Jan Chrzciciel.

Serwis „KeKaKo.Pl” w dziale „Ze świata nowej ewangelizacji”, prócz informacji własnych, gromadzi informacje pochodzące z różnych źródeł, prezentując jedynie ich fragmenty i odsyłając do stron internetowych, z których one pochodzą. „KeKaKo.Pl” nie rości sobie do nich żadnych praw.

Dział „KeKaKo online” zawiera wyłącznie teksty autorskie redakcji czasopisma „KeKaKo – Kerigma Karisma Koinonia”. Redakcja wyraża zgodę na ich cytowanie pod warunkiem podania autora i źródła publikacji, a w wypadku cytowania w internecie – także klikalnego odnośnika.

Bieżące informacje

[catlist name=zaplecze]