Siedziba

Struktura ma być czymś służebnym i wspierającym życie Koinonii na świecie, tak aby można mówić o jednej Koinonii Jan Chrzciciel, pomimo jej różnorodności wynikającej z położenia geograficznego, a w związku z tym także sytuacji społecznej, kulturalnej i religijnej.

Z Siedziby przyszedł list Generała, do Siedziby trzeba przesłać sprawozdanie, z Siedzibą należy to skonsultować… Można tak przez wszystkie przypadki. Ale właściwie, co to jest i po co to jest?

Na pytanie o rolę Siedziby o. Alvaro Grammatica odpowiada, rozpoczynając od omówienia celów Federacji Koinonii Jan Chrzciciel, czyli tego ciała, które jednoczy Koinonie rozsiane po całym świecie.

Cele Federacji, według Alvaro, to: ukierunkowanie działalności Koinonii na realizację wspólnych celów, planowanie zarysów wspólnej działalności, koordynowanie zamierzeń poszczególnych Rzeczywistości Wspólnotowych w związku z wytyczonymi celami, weryfikowanie spełniania przez członków (czyli poszczególne Koinonie) norm statutowych i postanowień władz Federacji, opracowywanie norm regulujących życie religijne i świeckie członków Federacji, reprezentowanie Koinonii Jan Chrzciciel przed innymi instytucjami, realizowanie funkcji wspierających tam, gdzie to potrzebne, a także wytwarzanie materiałów formacyjnych. Ufff! Od razu widać, że to poważna rzecz, prawda?

I choć wszystko to brzmi bardzo serio, to przecież chodzi o rzecz bardzo prostą, a mianowicie o to, abyśmy mogli w jedności wypełniać nasze wspólne powołanie i abyśmy sobie nawzajem pomagali wytrwać w tym, co zrodziło się przed laty w Camparmò. Struktura ma więc być czymś służebnym i wspierającym życie Koinonii na świecie, tak aby można mówić o jednej Koinonii Jan Chrzciciel, pomimo jej różnorodności wynikającej z położenia geograficznego, a w związku z tym także sytuacji społecznej, kulturalnej i religijnej.

Tyle o Federacji Koinonii Jan Chrzciciel. O samej Siedzibie Alvaro mówi tak: jest to struktura organizacyjna Federacji. Mieszczą się tam biura koordynujące: biuro Pasterza Generalnego, sekretariat generalny, biuro tłumaczeń, biuro pastoralne i biuro szkoły ewangelizacji. Jest też biuro ekonomatu (tam się liczy pieniądze), biuro prawne, komórka do spraw technicznych i – a jakże – osobne ciało zajmujące się mediami.

Siedziba – jednym słowem – koordynuje działalność duszpasterską i administracyjną Federacji, a to znaczy również poszczególnych jej członków związanych między sobą i z Siedzibą relacjami natury prawnej i moralnej, czyli opartej na osobistej więzi.
Podtrzymywaniu tej więzi służą spotkania Pasterzy, które gromadzą zarówno Pasterzy Oaz, jak i Koordynatorów Regionów. Są również spotkania poświęcone sytuacji Wspólnoty Wewnętrznej, ze szczególnym uwzględnieniem ustalenia składu poszczególnych Oaz. Uczestniczą w nich Pasterze Oaz, a czasem także ich zastępcy.
Ważną rolę w Siedzibie mają do spełnienia Delegaci Pasterza Generalnego. Są to bracia i siostry, którzy odwiedzają Rzeczywistości Wspólnotowe, niemające jeszcze ukształtowanych struktur regionalnych ani – tym bardziej – Oaz.
Kolejnym sposobem podtrzymywania więzi pomiędzy członkami Federacji a jej Siedzibą są wizyty Pasterza Generalnego, który przy tej okazji może sam zorientować się w sytuacji poszczególnych Rzeczywistości, a przede wszystkim spotkać się z jej członkami. I te osobiste spotkania są czymś niezastąpionym, bo świadczą o realnej więzi istniejącej pomiędzy członkami tego samego ciała, jakim jest światowa Koinonia Jan Chrzciciel.

Na koniec dwa słowa o kimś, kto stoi za wszystkim, co robią biura Siedziby, jako ich koordynator i kto utrzymuje kontakt ze wszystkimi Wspólnotami Koinonii, a ponadto koordynuje realizowanie wskazówek Pasterza Generalnego. Mam na myśli Sekretarza Generalnego Koinonii Jan Chrzciciel. Obecnie jest nim Marta Laura Hlisnikovská z Czech. Kiedy ktoś jest skuteczny w tym, co robi, tak jak Marta, trudno sobie wyobrazić, by na jego miejscu znalazł się ktokolwiek inny. Koordynatorzy, którym przyszło załatwiać cokolwiek w naszej Siedzibie, wiedzą, o czym mówię.