Wielkopostne Wołanie #10

Co może być ważniejsze niż modlitwa?
POSŁUCHAJ SŁOWA.

Czytania na piątek, 15 marca 2019
Pierwsze czytanie: Ez 18, 21-28
Psalm: Ps 130 (129), 1b-2. 3-4. 5-7a. 7b-8
Ewangelia: Mt 5, 20-26

Michał Jarmakowsk i ks. Robert Hetzyg